Všetky potrebné

formuláre nájdete

 

TU

 

 

 

 

 

 

NOVINKY

arr3Zmena sídla spoločnostiVážení zákazníci dňa 1.8.2017 sa naša prevádzka presťahovala do nových priestorov na ulicu Hečková... arr3Úprimne ďakujeme za poukázanie 2 % z dane v roku 2018Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí poukázaním svojich dvoch percent z dane podporili našu neziskovú...

KONTAKTY

AMETYSTPLUS, s.r.o.
Hečková 47 , 010 01 Žilina
Všetky výkony sú na objednávku
info(a)ametystplus.sk
Predajné hodiny
Utorok od 1430 - 17°°hod.

Pivnakozmetika


Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  • Nákup v internetovom obchode www.ametystplus.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
  • Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.
  • Predávajúci: Ametyst Plus, s.r.o, Hálkova 3, 010 01 Žilina,
   fakturačné údaje: AMETYST Plus, s.r.o, Hálkova 3, 010 01 Žilina, IČO: 46 205 594, IČ DPH: SK2023285154.
  • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
  • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.ametystplus.sk.
 2. OBJEDNÁVANIE TOVARU
  • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.ametystplus.sk.
  • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese obchod@ametystplus.sk ).
  • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému. Následne po overení objednaného tovaru a rezervácie tovaru na sklade našimi pracovníkmi odošle predávajúci potvrdenie rezervácie tovaru. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.
  • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
  • Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
  • Každá objednávka musí obsahovať:
   • Meno kupujúceho
   • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
   • Telefonické číslo alebo email
   • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
   • Počet kusov z každej položky tovaru
   • Dátum vystavenia objednávky
   • Spôsob úhrady za tovar
   • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
  • Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
   • IČO a SK DIČ spoločnosti
   • Kontaktnú osobu a telefón
   • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
  • Ďalšie informácie o objednávaní tovaru nájdete v sekcii AKO NAKUPOVAŤ .
 3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY
  • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov: Pred prevzatím tovaru:
   • bankovým prevodom
   • poštovou poukážkou

   Pri prevzatí tovaru:

   • poštovou alebo kuriérnou dobierkou
  • Pri platbe pred prevzatím tovaru vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom potvrdenie o rezervácií tovaru na sklade, ktoré počas pracovných dní odosielajú naši pracovníci operatívne.
  • V prípade, že Vám podklad na úhradu nebude e-mailom doručený do 48 hodín, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky.
  • Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
  • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
  • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode eshop.autobrany.sk.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
  • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.
 4. DODACIE PODMIENKY
  • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou alebo kuriérom).
  • Tovar bude odoslaný v rámci lehoty uvedenej na internetovom obchode.
  • Tovar skladom bude v prípade platby na dobierku odoslaný kupujúcemu do 48 hodín ak je označený ako SKLADOM, v opačnom prípade bude odoslaný podľa lehoty, ktorá je uvedená. Teda napríklad 3 dni, 1 týždeň, 4 týždne a pod. Náš systém kupujúceho automaticky e-mailom informuje o každej zmene objednávky.
  • V prípade platby vopred prevodom na účet tovar odosielame až po prijatí platby, takže dodacia lehota bude predĺžená o dobu potrebnú na prijatie platby.
  • Pokiaľ je tovar odosielaný poštou a zásielka Vám nepríde do 3 dní od prijatia e-mailu s oznámením o odoslaní objednávky, informujte sa na zásielku na Vašej pošte na základe identifikačného čísla zásielky, ktoré posielame ako súčasť oznámenia o odoslaní zásielky.
  • V prípade, že nebudeme schopní odoslať tovar v uvedených lehotách, naši pracovníci Vás budú kontaktovať e-mailom príp. telefonicky a oznámia Vám termín odoslania, resp. ponúknu adekvátny alternatívny tovar ako náhradu za objednaný.
  • Za poštovné a balné objednaného tovaru predávajúci účtuje náklady vo výške:
   • 3,10 € (130 Sk) s DPH pri zaslaní cez Slovenskú poštu na dobierku
   • 2,60€ ( 80 Sk) s DPH pri zaslaní cez Slovenskú poštu bez dobierky (platba vopred)
   • 9,96 € (300 Sk) s DPH pri zaslaní kuriérnou službou na dobierku
   • 8,30 € (250 Sk) s DPH pri zaslaní kuriérnou službou bez dobierky (platba vopred)
 5. VRÁTENIE TOVARU
  • Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim.
  • Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte predávajúceho a zašlite mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlete spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva apod. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.
 6. REKLAMÁCIE
  • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
  • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
  • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, a pod.
  • Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.
  • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
  • Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.
 7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
  • Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.

 


M2RmMTdj